28.5 C
Bangkok
เสาร์, 18 มกราคม 2020

ครอบครัวและชุมชน

การสร้างคน สร้างกลไก พัฒนาเยาวชน Active Citizen แบบสตูล

ด้วยเชื่อว่า หัวใจของการสร้างเด็ก ก็คือ การ "เดินตามเด็ก" ของพี่เลี้ยง การ "เดินพร้อมเด็ก" ของคนในชุมชน ที่ร่วมกัน "หนุนให้เด็กเดิน" ซึ่งการเป็น Active Citizen นั้น เยาวชนจะต้องตื่นรู้  แต่การตื่นรู้นี้ต้องผ่านกลไกเด็กที่ทำงานในชุมชน และกลไกชุมชนที่ทำงานหนุนเด็ก และสามารถเดินได้อย่างต่อเนื่อง  ถึงแม้ว่าการทำโครงการเพื่อชุมชนจะจบแล้ว แต่กลไกการทำงานในพื้นที่ยังคงอยู่ รวมถึงตัวเด็กก็ยังอยู่...

โรงเรียนสุขภาวะ

“เล่นในโรงเรียน” เรื่องง่ายๆ สร้างผลดี เกิดได้ทันที

โรงเรียนเมืองคง (คงคา) วิทยา เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ร่วม โครงการส่งเสริมการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยริเริ่มทดลองต้นแบบการจัดการเล่นชั่วโมงเล่นและวันเล่นในโรงเรียน เพื่อช่วยให้เด็กได้ผ่อนคลาย เรียนรู้อย่างอิสระ คู่ไปกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และการเรียนการสอนของคุณครู เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งในยุคสังคมที่เด็กมีสภาวะเครียด และสร้างความตระหนักเรื่องการเล่นให้กับผู้ปกครองผ่านการมาเป็นผู้ดูแลการเล่น เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นมากขึ้น ลดการเวลาใช้สื่อ...

“โตไปไม่เสี่ยง NCDs” แนะนำชุดเครื่องมือเพื่อการทำงานในโรงเรียน

จากการประชุมมหกรรมสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ (NCDs Forum 2018) ภายใต้แนวคิด “Together, Let’s beat NCDs : ประชารัฐร่วมใจ ลดภัย NCDs” ประจำปี พ.ศ.2561 ระบุว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เด็กปฐมวัย

video

สอนพ่อแม่ให้เข้าใจวิธีการสร้างมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พัฒนาความอยู่ดีมีสุขของเด็ก โดยเฉพาะเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ รวดเร็วที่สุด โดยได้นำโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเพื่อการดูแลและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึงสามปี (Go Baby Go Parenting Program)...

เมื่ออยากสอนให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น

ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น คือการเข้าใจความทุกข์ยากเจ็บปวดของคนอื่น เราอาจไม่เข้าใจความทุกข์ของคนอื่นได้ทั้งหมด แต่การสอนให้เด็กรับรู้และลองทำความเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น คือวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กเข้าสังคม อยู่ร่วมกับคนอื่นได้

11 วิธีสอนเด็กให้รู้จักสิทธิเนื้อตัวร่างกาย

เพราะพ่อแม่ ผู้ปกครองคือครูคนแรกของเด็ก ในยุคที่ข่าวคราวเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดเด็กมีให้เห็นแทบทุกวัน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ “ครูคนแรก” ต้องเรียนรู้วิธีการสอนเด็กโดยเฉพาะในเด็กเล็กให้รู้จักการขอความยินยอมพร้อมใจ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญมากที่จะทำให้เด็กไม่เติบโตเป็นคนที่ทำร้ายคนอื่น มาเตือนใจตนเองและฝึกทักษะง่ายๆ 11 ข้อนี้ เพื่อใช้สอนเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย ให้รู้และเข้าใจในเรื่อง “สิทธิเนื้อตัวร่างกาย”...

โพสต์ที่ได้รับความนิยม

วีดิโอ

สอนพ่อแม่ให้เข้าใจวิธีการสร้างมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พัฒนาความอยู่ดีมีสุขของเด็ก โดยเฉพาะเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ รวดเร็วที่สุด โดยได้นำโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเพื่อการดูแลและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึงสามปี (Go Baby Go Parenting Program)...

ชุดความรู้พร้อมใช้

Happinet Club Check-in