หน้าที่การเลี้ยงดูเด็กเล็กไม่ได้มีเพียงแม่เท่านั้น แต่ พ่อ  คืออีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญและส่งผลต่อพัฒนาการของลูกตั้งแต่ยังเล็ก  การที่พ่อมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับลูกทุกวัน จึงมีความสำคัญเช่นเดียวกัน

มาเรียนรู้การใช้เวลากับลูกในวัยปฐมวัย โดยเปลี่ยน “เวลาของพ่อ” ให้เป็น “เวลาทอง”  เพื่อเด็กจะสัมผัสได้ด้วยใจถึงความรู้สึกที่คุณมีให้ ซึ่งช่วยพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กได้อย่างดี

  • คุยกันฉันท์เพื่อน ทำได้ด้วยการเล่าเรื่องตลกๆ ให้ลูกฟัง เล่าเรื่องราวในอดีตที่คุณประทับใจ ตั้งใจฟังเวลาลูกพูด และสอนให้ลูกใช้คำต่างๆ อย่างถูกต้อง แม้ลูกจะยังเล็ก พูดจายังไม่เป็นคำ แต่คุณก็ยังสอนลูกได้ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน

  • อ่านหนังสือให้ลูกฟัง เลือกนิทานภาพมาอ่านให้ลูกฟังก่อนนอน เพราะการอ่านเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ดีที่สุด

  • ใจเย็นในการอธิบายทุกเรื่อง ชวนลูกสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวที่น่าจดจำ รื่นรมย์ เช่น เสียงนกร้อง เสียงเพลง คนทำความดีให้กัน รวมทั้งอธิบายให้ลูกเข้าใจระหว่างเล่นขุดดิน ปลูกต้นไม้ และไม่เบื่อกับการตอบคำถามลูก

  • ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ลูกเห็นวิธีการต่างๆ ในการมีสัมพันธ์กับคนรอบข้าง แน่นอนว่า คุณสามารถห้ามลูกได้ บอกปฏิเสธลูกไม่ให้ทำหลายเรื่องได้ แต่ต้องมีคำอธิบาย มีเหตุผลตามมา ไม่พูดสั้นๆ แค่ว่า “อย่า” “ไม่ให้” เพราะเด็กไม่เข้าใจและจะเก็บความอยากทำไว้ในเวลาที่คุณเผลอ

  • ปล่อยให้ลูกทำเรื่องท้าทายด้วยตัวเอง โดยอยู่ในสายตาของคุณ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการลูก ลองให้ลูกกระโดดคว้าของ ปีนป่ายเครื่องเล่น ทำสิ่งเหล่านี้โดยคุณไม่ต้องช่วย แต่คอยดูแลไม่ให้เกิดอันตราย

  • ฝึกลูกให้ตัดสินใจเอง แทนที่จะหยิบเสื้อกางเกงมาให้ลูก ลองเปลี่ยนเป็นให้ลูกเดินไปหยิบเอง เลือกตัวที่ลูกอยากใส่โดยคุณไม่ต้องเลือกให้ เพื่อฝึกลูกให้มีความมั่นใจและมีความกล้า

  • อารมณ์ขัน คืออาวุธพิเศษ  ทุกครั้งที่ทำกิจกรรมด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือ พาลูกเดินเล่น สอนลูกทำการบ้าน อย่าลืมสร้างเสียงหัวเราะให้เกิดขึ้นด้วย เพื่อช่วยให้ลูกเป็นคนอารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี

พิมพ์ความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here