เป็นพ่อแม่สมัยนี้ ต้องเรียนรู้วิธีวางแผนการใช้เทคโนโลยีที่มีในบ้านว่าจะร่วมกันใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างไร จึงไม่เป็นผลร้าย ลองใช้วิธีเหล่านี้ซึ่งเหมาะกับเด็กที่อยู่ในวัยประถมขึ้นไป

  • กำหนดเวลาและขอบเขตการใช้งาน เช่น ตั้งกติกากับเด็กว่าจะสามารถใช้ได้เวลาไหนบ้าง และใช้ได้นานเท่าไหร่ในแต่ละครั้ง  แต่กับเด็กเล็กอายุไม่เกินสองขวบ ไม่ควรให้ใช้มือถือ หรือดูเกมผ่านทางจอโทรศัพท์ เพราะเด็กวัยนี้ต้องการให้ร่างกายเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ เติบโตทำงานได้เต็มที่

  • อย่าปล่อยให้เด็กอยู่กับมือถือ หน้าจอเกมตามลำพัง จัดเวลาที่เด็กเล่นเครื่องมือสื่อสารให้เป็นเวลาที่คุณอยู่ด้วย เพื่อคุณจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันว่าเด็กกำลังสนใจอะไร และสิ่งที่สนใจนั้นมีความเสี่ยงกับเขาหรือไม่ แค่ไหน

  • ทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี ผู้ใหญ่เองก็ต้องฝึกและฝืนตัวเองให้รู้จักใช้มือถือเป็นเวลา รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับเด็กก่อนมือถือด้วย

  • ใช้เวลาอย่างใกล้ชิด ด้วยการให้ความสำคัญกับการพูดคุย สื่อสารกันแบบตัวต่อตัว เมื่อมีเวลาอยู่ด้วยกันควรคุยกับเด็กด้วยการสัมผัส โอบกอด รวมทั้งพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ 

  • สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน กำหนดเขตว่าบริเวณไหน เวลาไหนที่ห้ามไม่ให้ใช้มือถือหรือเล่นเกม เช่น เวลากินข้าว เวลาเข้านอน

  • ชวนลูกคุยถึงภัยที่เกิดจากการสื่อสารออนไลน์ เช่น นำข่าวที่เกิดขึ้นมาชวนคุยว่าเด็กคิดอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้น คิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องเหล่านั้นได้ และบอกให้รู้ถึงความห่วงใยของคุณ รวมทั้งวิธีติดต่อสื่อสารกันในยามที่อยู่นอกบ้าน

พิมพ์ความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here