ปายาล จันกิด วัยรุ่นหญิงอายุ 17 ปี เป็นวัยรุ่นอินเดียคนแรกที่ได้รับรางวัลนักเปลี่ยนแปลงระดับโลก จากโกลบอล โกลส์อวอร์ด ในปี 2019 ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่วัยรุ่นที่อายุระหว่าง 16-30 ปี ผู้ยืนหยัดต่อสู้หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปายาลอาศัยอยู่ในหมู่ยากจนแห่งหนึ่งในรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย หมู่บ้านที่เธออยู่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีปัญหาความยากจน ทำให้เด็กผู้หญิงจำนวนมากถูกบังคับให้แต่งงานในวัยเด็ก เธอจึงลุกขึ้นพูด ลุกขึ้นสู้ เป็นปากเป็นเสียงให้เด็กกลุ่มนี้

“ฉันภูมิใจที่ได้รู้ว่ามีคนจำนวนมากลงคะแนนเสียงให้ฉัน จากการที่ฉันสู้เพื่อเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง เพราะที่รัฐราชสถานนี้มีเด็กจำนวนมากที่ถูกบังคับให้ทำงานหนัก และถูกจับแต่งงานทั้งที่อายุแค่สิบสองเท่านั้น เราใช้วิธีการไปเยี่ยมเด็กถึงบ้านและพูดคุยกับพ่อแม่อธิบายให้เข้าใจว่าทำไมการไปโรงเรียนถึงจำเป็นสำหรับลูกๆ ของพวกเขา และเรายังพูดคุยกับคนที่เป็นพ่อไม่ให้ตบตีลูกหรือภรรยา แต่ให้ใช้ความรัก จนทุกวันนี้สถานการณ์ในหมู่บ้านดีขึ้นมาก”

ปายาล คือตัวแทนเด็กที่สู้เพื่อสิทธิเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงให้มีสิทธิในการศึกษาและต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งการจับเด็กแต่งงาน 

ในการทำงานด้วยการออกไปพูดคุยกับครอบครัวในหมู่บ้าน ปายาลทำร่วมกับผู้นำชุมชน โดยเธอมีเป้าหมายในการทำงานว่าต้องการทำให้หมู่บ้าน “เป็นมิตรสำหรับเด็ก”  ผู้นำสภาหมู่บ้านซึ่งล้วนเป็นผู้ใหญ่มักมาขอคำแนะนำจากเธอและเพื่อนๆ เสมอ ถึงวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้พ่อแม่เข้าใจว่าทำไมควรให้ลูกไปโรงเรียน ซึ่งการที่ผู้ใหญ่รับฟังและสนับสนุนวิธีการของเธอถือเป็นเรื่องที่เธอภูมิใจและทำให้เธอทำงานได้สำเร็จ

ความฝันของปายาลคือการได้เป็นครูในหมู่บ้านของเธอเอง เธอคุยกับพ่อแม่ของเด็กๆ ในหมู่บ้านถึงการสนับสนุนให้ลูกไปโรงเรียนเพื่อได้รับความรู้ “พวกเราช่วยกันอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้แรงงานเด็กและการบังคับเด็กให้แต่งงาน” การทำงานของเธอถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเธอสามารถทำให้หมู่บ้านฮินสลา กลายเป็นหมู่บ้านที่ปลอดการแต่งงานในวัยเด็กได้แล้ว  “ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการแสดงออกถึงการเปลี่ยนความเชื่อของคนในหมู่บ้าน”  เธอบอก

สาเหตุที่ปายาลหันมารณรงค์ด้วยการพูดคุย ทำความเข้าใจกับพ่อแม่ในหมู่บ้านถึงเรื่องการแต่งงานในวัยเด็ก เป็นเพราะเธอได้ประสบปัญหานี้ด้วยตัวเอง ในวัยที่เธออายุ 11 ปี เมื่อเธอรู้ว่าพ่อแม่กำลังเตรียมการจับเธอและพี่สาวแต่งงาน เธอได้รับความช่วยเหลือจากนักกิจกรรมในหมู่บ้านจนทำให้เธอรอดพ้นจากการแต่งงานมาได้

เหตุการณ์ครั้งนั้นเปลี่ยนวิธีคิดของเธอไปอย่างสิ้นเชิง และทำให้เธอตัดสินใจที่จะทำหน้าที่ปกป้องเด็กคนอื่นด้วยการเสนอตัวเองลงสมัครเป็นตัวแทนสมาชิกสภาหมู่บ้าน

“หลังจากที่ฉันเล่าให้ผู้ใหญ่ที่ทำงานในหน่วยงานชื่อ Bal Ashram Trust ฟังว่าพ่อแม่กำลังจะจับฉันแต่งงาน พวกเขาก็ช่วยเหลือฉันและสอนให้ฉันมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็ก รวมทั้งสนับสนุนการทำกิจกรรมของฉันในเรื่องการออกมาประท้วงต่อต้านการตัดสินใจของพ่อแม่ฉัน จนสุดท้ายพ่อแม่ก็ยอมใจอ่อน ยกเลิกการแต่งงาน” Bal Ashram Trust เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้ที่พักพิงตามแนวทางของ Save the Children

เพื่อให้มั่นใจว่าอนาคตของแต่ละคนอยู่ในมือของตัวเอง ปายาล จันกิด จึงทำงานหนักมากเพื่อช่วยให้เด็กคนอื่นในหมู่บ้านเธอรู้ว่าทุกคนสามารถได้รับโอกาสเดียวกันกับเธอ โดยใช้การพูดคุยให้ความรู้แก่คนในหมู่บ้านว่าการจับเด็กแต่งงานซึ่งเป็นการทำตามพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิมนั้นนั้นถือเป็นอาชญากรรม เธอให้ความรู้ด้วยการปลูกฝังให้คนในหมู่บ้านเข้าใจถึงเรื่องสิทธิของเด็ก เธอจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประท้วงโดยทำงานเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้หญิงและเด็กในหมู่บ้าน และสร้างพื้นที่เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ถูกทำร้าย ถูกบังคับ ได้มารวมตัวกันเพื่อพูดคุยถึงความวิตกกังวล และแลกเปลี่ยนความเห็นในการแก้ปัญหาร่วมกัน

จากการที่เธอได้รับรางวัลโดยเป็นวัยรุ่นหญิงอินเดียคนแรกทำให้เธอมีกำลังใจอย่างมากที่จะเดินไปบนเส้นทางนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กทั่วโลกไม่ถูกใช้แรงงานหรือถูกแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด

“เมื่อเราใส่ใจดูแลคนรุ่นนี้ คนรุ่นนี้ก็จะทำหน้าที่ดูแลและใส่ใจคนรุ่นต่อไปเช่นกัน”

https://people.com/human-interest/payal-jangid-child-marriage-goalkeepers-awards/

พิมพ์ความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here