กักตัวอย่างไรไม่ให้เบื่อ

1419

เมื่อเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่เข้าเกณฑ์รักษาตัวที่บ้าน  จำเป็นที่ผู้ป่วยต้องแยกการใช้ชีวิตกับผู้อื่นในบ้าน ทั้งอาหารการกิน หรืออยู่ในห้องเดี่ยวที่อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่เดินทางออกจากที่พัก  

โดยเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่กักตัวที่บ้าน จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้

  • ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ
  • อายุไม่เกิน 60 ปี
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
  • อยู่คนเดียว หรือมีผู้อยู่ร่วมไม่เกิน 1 คน
  • ไม่มีภาวะอ้วน
  • ไม่มีโรคร่วม ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง (ระยะ 3,4,5) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์
  • ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

ระหว่างแยกักตัวเองในบ้าน โดยที่มีสุขภาพแข็งแรง อาจทำให้เกิดอาการเบื่อหน่าย  หดหู่ กังวล   

วิดีโอนี้จึงขอเสนอแนวทางในการใช้ชีวิตระหว่างกักตัว พร้อมเสนอแนะกิจกรรมที่สามารถทำได้เพื่อผ่อนคลายความเครียด