1. ก่อนพามาส่ง ครูและพี่เลี้ยง ย้ำให้ครอบครัวของเด็กหมั่นติดตามดูอาการเด็กที่บ้านเพื่อหาสัญญาณของการป่วยด้วยโรคติดเชื้อ เช่น หวัด รวมถึงโควิด-19  ก่อนพาเด็กมาส่งที่ศูนย์ หากเด็กมีสัญญาณหรืออาการที่แสดงว่าอาจป่วย ให้เด็กหยุดอยู่บ้าน และปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อประเมินอาการ

2. การไปรับ/ไปส่ง  จัดสถานที่สำหรับรับ-ส่งเด็กที่หน้าศูนย์ พร้อมทั้งระบุเวลารับส่งชัดเจน ควรแบ่งเด็กแบ่งเป็นกลุ่มๆ หากเป็นไปได้ สถานที่รับส่งควรให้อยู่บริเวณกลางแจ้ง

3. หน้ากาก ทุกคนทั้งเด็ก ครู และเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสวมหน้ากากที่ปิดจมูกและปากสนิทตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์ฯ ยกเว้นเวลารับประทานอาหารหรือนอนหลับ

4. ให้ความรู้กับครอบครัว ให้ความรู้กับครอบครัวเรื่องการให้ลูกหลานอยู่บ้านเมื่อป่วย หากสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อโควิด-19 วิธีกักตัวเพื่อรอผลการทดสอบ หรือเมื่อทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 แล้วผลเป็นบวก

5. การรับประทานอาหาร จัดสถานที่สำหรับรับประทานอาหารในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก โดยรักษาระยะห่างทางกายภาพให้มากที่สุด

6. การเว้นระยะห่างทางกายภาพ ปรับเปลี่ยนพื้นที่การเรียนรู้และกิจกรรมในห้องเรียนให้มีพื้นที่ว่าง และจัดตารางให้กระจายกัน เพื่อให้มีเด็กในแต่ละพื้นที่ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

7. เวลานอนกลางวัน  จัดที่นอนของเด็กให้มีระยะห่างมากที่สุด และให้เด็กนอนสลับโดยคนหนึ่งหันหัวไปทางเท้าของอีกคนหนึ่ง

8. การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดวัตถุและพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ เช่น ของเล่น ที่จับประตู โต๊ะ ก๊อกน้ำ และก๊อกสำหรับดื่มน้ำเป็นประจำ  

9. การจัดแบ่งกลุ่ม จัดให้ครูพี่เลี้ยงกับเด็กอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ อยู่กลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน และจำกัดการรวมตัวกันข้ามกลุ่ม

10. พื้นที่เล่นกลางแจ้ง  จัดอันดับความสำคัญของกิจกรรมกลางแจ้งไว้เป็นอันดับต้นๆ ทุกครั้งที่ทำได้ รักษาการแบ่งกลุ่มไว้ และหลีกเลี่ยงการรวมตัวแออัด ดำเนินการตามกิจวัตรการทำความสะอาดพื้นที่กลางแจ้ง

11. การระบายอากาศ  ตรวจสอบระบบหมุนเวียนอากาศที่มีอยู่ให้สามารถทำงานได้สูงสุด โดยใช้พัดลมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เปิดประตูหรือหน้าต่าง และเพิ่มเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นสูงกว่าปกติ

12. การฉีดวัคซีน  ส่งเสริมให้บุคลากรและครอบครัวรับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด

13. ของที่ใช้ร่วมกัน  แยกของใช้ของเด็กแต่ละคนรวมทั้งหน้ากากและแปรงสีฟันออกจากกัน

14. สุขอนามัยของมือ  ล้างมือด้วยสบู่และน้ำนานอย่างน้อย 20 วินาที เช็ดมือให้แห้งหลังการล้าง หากไม่มีสบู่และน้ำ ให้ใช้เจลทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%  

15. แยกเด็กป่วยไว้ต่างหาก จัดให้มีห้องหรือพื้นที่ที่สามารถใช้เพื่อแยกเด็กหรือบุคลากรที่ป่วย และจัดให้มีผู้ใหญ่คอยดูแลเด็กที่แยกไว้