30 C
Bangkok
ศุกร์, 3 เมษายน 2020
หน้าแรก # พี่เลี้ยงเยาวชน

#: พี่เลี้ยงเยาวชน

“วัยใส ใส่ใจ Stroke” ทำงานแบบเด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน

โครงการพัฒนารูปแบบตําบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน #SIY โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ #สสส มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาและหนุนเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมของ #สภาเด็กและเยาวชนตําบล และกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือ...

รู้จักกับ 5 ทักษะสำคัญของการเป็น “พี่เลี้ยงเยาวชน”

ไม่ว่าจะเป็น ครู พ่อแม่ ผู้นำชุมชน หรือใครก็ตามที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยงให้เยาวชน” ระหว่างทำโครงการในชุมชน คอยหนุนเสริม ประคับประคองเยาวชนให้ทำโครงการสำเร็จ ก่อนเริ่มปฏิบัติการ ต้องเติมทักษะสำคัญ 5 ด้าน ให้ตัวเองก่อน  ดังนี้ 1....

โพสต์ล่าสุด

โพสต์ที่รับความนิยม

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Happinet Club will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.